dedicated to Lucian Blaga, a Romanian poet and philosopher. It contains a few quotes from his first published volume “The Poems of Light” (1919)

Hear my soul, he went away
And I don’t know which way he is
To be found

Hear the stars, sick with thoughts
Conquering the sorrow of the day
I was born

Do you not foresee the madness
That my heart is having when
You’re not around?

I am looking for a nest in this tree
where the clay sings a carillon
clean as tears

In the dark depth of the night
When my heart is conquered by
Your embrace

Eager and thirsty eyes
Forever searching for your
Dearest trace

Oh, your sweet shadow
Oh, your blind path
I’m with you everywhere

I saw your face beyond the train’s dark windows
And I was caught by dawn
People were all peevishly sleeping doubled up all around me
And I apologized for them

I saw your face when the wind was wiping his tears off the glasses
Spliced on my being, this huge world aches like a wound
I saw your face and I closed my eyes
To embrace it

Oh, your sweet shadow
Oh, your blind path
I’m with you everywhere

lumea se învârtește înmărmurită în propria ei singurătate
a vorbit cu animalele, cu urșii și cu leii
cu balenele, cu caii
cu actorii de la hollywood
și in cele din urmă a adormit
va dormi câteva milisecunde mai puțin după cutremur
(cutremurele costă nesomn)
au numărat sticlele sparte de whiskey
asigurările de viață și de moarte
nu vă aventurați pe pajistile morții
acolo pieile vi se înroșesc
se îndreaptă firele de păr sub lamele cuțitelor
perucile se împletesc la cingătoare

lumea se rostogolește amorțită în zgomote de bătaie
false gemete de actori vopsiți pe față
actorii fac știrile, le citesc apoi le aruncă voioși la gunoi
poate că strâng mai întâi solzii de pește
sau poate dintre zâmbetele lor culeg pisicile hrana
adunată gospodărește de o inimă bună

cu inima se hrănește lumea
cu dreapta tine cuțitul, cu stânga furculița
cu ochii adună sentimentele
si cu sufletul, cu tot sufletul
strigă dupa cupoane de călătorie

să ieșim din pieile noastre roase
roșii de tăbăceală
oarbe de plictiseală